2021-4-2 Texel

Met Ilse ga ik een aantal dagen naar het vogelparadijs Texel. We worden zeker niet teleurgesteld wat we allemaal aan vogels mogen zien.
We hebben een hele koude week uitgekozen, gelukkig hebben we een goed warm huisje en een douche om ons op te warmen.

Kuifeend
Tafeleend
Blauwborst
Bruine kiekendief
Kneu
Torenvalk
Eider
Eider vrouwtje

De tweede dag…

Lepelaar
Zwarte kraai
Kauw
Roodborsttapuit
Kneu
Roodborst
Beflijster
Kleine plevier
Kauw
Tureluur
Brandgans
Kemphaan
Bergeend
Graspieper

derde dag….

Drieteen strandloper
Kneu vrouwtje
Kneu
Graspieper
Zwartkop
Gele kwikstaart
Torenvalk
Roodborsttapuit
Fitis
Krakeend vrouwtje
Krakeend
Fazant
Watersnip
Blauwe kiekendief

vierde dag…en de laatste 4 foto’s van de ochtend voordat we met de boot terug gingen

Scholekster
Steenloper
Kluut
Kokmeeuw
Zwarte stern
Zwarte stern
Grutto
Rosse grutto
Slobeend
Wulp
Regenwulp
Velduil
Kneu
Paarse strandloper
Paarse strandloper
Tapuit
Dit bericht is geplaatst in 2021-4 Uitstapjes Nederland, 2021-4-2 Texel. Bookmark de permalink.